imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Per Aluminka

      Gjatë kohës së ekzistimit të deritanishëm ALUMINKA arriti të bëhet njëra ndër brendet më me renome dhe më të njohura, që me ndërtimin e një numri të madh të objekteve private, u bë model i asaj që paraqet kualitet, siguri dhe parasegjithash besim në investim, besim që dëshmohet në kontinuitet, ndërsa në gjithë atë që përmban logoja në projektin e saj është përpunuar dhe montuar nga ALUMINKA.

      ALUMINKA veprimtarinë e saj e filloi me përpunimin e konstruksioneve nga alumini ku dhe fitoi përvojë të madhe nga ana e ekipit menaxhues që më shumë se 30 vite e ushtrojnë të njëjtën veprimtari si dhe me puntorë dhe montazherë të cilësisë së lartë.

      ALUMINKA u bë zgjedhje e qindra objekteve të ndërtuara në Republikën e Maqedonisë, Serbisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Duke përcjelë  trended modern, kërkesat e klientëve dhe zhvillimin e shpejtë të teknologjisë ALUMINKA vazhdimisht po e zgjeron spektrin e saj të prodhimeve që i ofron me qëllim të kënaqjes së nevojave dhe kërkesave të klientëve.

      Me qëllim të arritjes së besimit të klientëve, paraprakisht duhet siguruar kualitetin e të gjithë asaj që është ndërtuar. Kualiteti rrjedh edhe nga vendimi i ekipit menaxherik për shfrytëzimin e prodhimeve me brend të renomuar dhe botëror të PVC sistemit të aluminit si dhe dritareve